Historia P.H.U. El-Vita

Historia powstania Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „El-Vita” spółka z o.o. sięga końca lat pięćdziesiątych XX wieku - utworzenie przedsiębiorstwa państwowego Wojewódzkiego Zjednoczenia Przemysłu Mięsnego w Bydgoszczy.

Po dziesięciu latach funkcjonowania zostało przekształcone w Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego w Bydgoszczy, a w 1975 r. W Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego w Bydgoszczy.

Przedsiębiorstwo działało na terenie województw bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego i było jednym z największych przedsiębiorstw przemysłu mięsnego w kraju. Działając jako przedsiębiorstwo wielozakładowe, w szczytowym okresie swej działalności składało się z jedenastu zakładów mięsnych, fabryki żelatyny, zakładu transportu i zakładu remontowo-inwestycyjnego. Przedsiębiorstwo było wówczas czołowym krajowym producentem eksportowych produktów mięsnych na rynki zachodnie. Z końcem lat 70-tych przedsiębiorstwo rozpoczęło budowę kombinatu mięsnego w Przyłękach k/Bydgoszczy wstrzymaną w 1980 r., wznowioną w 1985 r. i ponownie wstrzymaną w 1987 r.

Począwszy od roku 1989, wskutek zachodzących w kraju przemian ustrojowych, a w szczególności wobec rządowych decyzji o demonopolizacji przemysłu mięsnego, dokonano kilku kolejnych podziałów przedsiębiorstwa. Przy każdym kolejnym podziale zachowana była sukcesja prawna przedsiębiorstwa.

Zgodnie ze statutem przedsiębiorstwa przedmiotem jego działalności było:

  • prowadzenie działalności handlowej w zakresie artykułów pomocniczych dla przetwórstwa mięsnego,
  • handel hurtowy i detaliczny artykułami spożywczymi,
  • usługi transportowe,
  • usługi w zakresie zarządu nieruchomościami i wynajmu lokali użytkowych.

W 1998 r. skierowany został do Wojewody Bydgoskiego wspólny wniosek dyrektora i rady pracowniczej przedsiębiorstwa o dokonanie prywatyzacji przedsiębiorstwa poprzez oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania spółce z udziałem pracowników i inwestorów zewnętrznych, w tym samym roku rozpoczęto czynności prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa pod nazwą Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego Zakłady w Przyłękach z siedzibą w Bydgoszczy, poprzez oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania na rzecz spółki pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „El-Vita” spółka z o. o. w Bydgoszczy.

 

Dnia 06 lipca 2009 roku firma przeniosła działalność do nowo wybudowanej siedziby w Lisim Ogonie przy ul. Spacerowej 1.

Od 28 grudnia 2016 roku firma posiada certyfikat na obrót produktami bio.