Polityka HACCP

Stałym dążeniem naszej firmy jest osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości i bezpieczeństwa wyrobów, ciągłe zaspokajanie potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów.

Wyznaczone cele będą osiągnięte przez wprowadzenie i utrzymanie Systemu zapewnienia jakości zdrowotnej HACCP opartego na analizie zagrożeń i krytycznych punktach kontroli oraz zasadach Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej.

Deklarujemy, że wprowadzony w Hurtowni System HACCP jest zgodny z siedmioma zasadami HACCP.

Pracownicy naszej Hurtowni zostali przeszkoleni w zakresie zasad funkcjonowania Systemu HACCP i posiadają pełną świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo wyrobów.

Zarząd Spółki w imieniu całej załogi i własnym deklaruje realizację celów Polityki HACCP oraz doskonalenie i rozwój systemu HACCP.