Materiały pomocnicze

  • noże rzeźnicze, stalki,
  • przędze wędliniarskie, sznurki
  • siatki wędliniarskie
  • klipsy i pętelki
  • zrębki wędzarnicze
  • szpile rzeźnicze cięte i całe