Osłonki białkowe FABIOS

Osłonki kolagenowe produkowane są z wysokogatunkowych włókien kolagenowych pochodzących z dwoin bydlęcych. Dwoiny, po usunięciu konserwantów i przesortowaniu, poddawane są obróbce chemicznej oraz mechanicznej. Następnie są rozdrabniane, rozwółkniane i mieszane, i z tak uzyskanej masy kolagenowej wytłaczane są osłonki w różnych kalibrach i kolorach.

Osłonki są poddawane procesowi uszlachetniania przy użyciu różnych dodatków, aby uzyskały cechy umożliwiające wykorzystanie ich do ręcznego lub mechanicznego nadziewania.

Osłonki kolagenowe produkowane są w różnych typach:
  • Osłonki kolagenowe tradycyjne
  • Osłonki kolagenowe wiankowe
  • Osłonki kolagenowe łatwo-zdejmowalne
  • Osłonki kolagenowe do kiełbas surowych
  • Osłonki gotowe do użycia (RTU)
Zakres kalibrów: od Ø22 do Ø120 mm.